alt image

עורכת דין ומגשרת לענייני משפחה וירושה
בעלת ניסיון והצלחה בליווי זוגות בהליכי גישור והידברות (למעלה מ20 שנה), עד להגעתם להסכם, לפני ו/או לאחר נישואים.

בנוסף, בעלת ניסיון והצלחה בייצוג בסוגיות הנובעות ממשברים זוגיים (שלום-בית, גירושין, משמורת ילדים, הסדרי ראיה, מזונות ילדים, מדור, חלוקת רכוש ואיזון משאבים, מזונות אשה);
בסוגיות משפטיות הנוגעות למעמדו האישי-משפטי של האדם (קביעת אבהות, אימוץ ילדים, אפוטרופסות, קביעת גיל); וכן מייצגת בשלבי עריכת צוואות, דיני ירושה וניהול עזבונות.
 
מקפידה על מתן יעוץ משפטי מעולה ללקוחותיי, תוך ליווי הלקוחות באופן אישי, עד לסיום ההליכים, ולעתים אף לאחר מכן.

תחומי התמחות

alt image

הסכם ממון

הסכם ממון הוא הסכם משפטי הנערך בין בני זוג, נשואים או לפני נישואין, ובו הם מסדירים את יחסי הממון ביניהם.

הנושאים הכלולים בהסכם ממון:

 • חלוקת הרכוש המשותף: הסכם הממון יכול לקבוע כיצד יחולק הרכוש המשותף שצברו בני הזוג במהלך נישואיהם, לרבות נדל"ן, רכבים, חשבונות בנק, חסכונות, זכויות סוציאליות ועוד.

 • רכוש נפרד: הסכם הממון יכול להגדיר מהו רכוש נפרד של כל אחד מבני הזוג, ולקבוע כיצד יישאר רכוש זה בבעלותו הבלעדית של כל אחד מהם גם לאחר נישואין או גירושין.

 • חובות: הסכם הממון יכול לקבוע כיצד יחולקו החובות המשותפים שצברו בני הזוג במהלך נישואיהם.

 • מזונות: הסכם הממון יכול לקבוע האם ובאילו תנאים יהיה זכאי אחד מבני הזוג למזונות מהשני לאחר גירושין.

 • ירושה: הסכם הממון יכול לקבוע כיצד יחולק רכושם של בני הזוג לאחר מותם, תוך סטייה מהוראות חוק הירושה.

יתרונות הסכם ממון:

 • מניעת סכסוכים עתידיים: הסכם ממון ברור ומפורט ימנע סכסוכים עתידיים בין בני הזוג לגבי נושאי רכוש וחובות, בעיקר במקרה של גירושין.

 • וודאות וביטחון: הסכם ממון נותן לכל אחד מבני הזוג וודאות וביטחון לגבי זכויותיו הכלכליות, הן במהלך הנישואין והן לאחר גירושין או פטירה.

 • חופש פעולה: הסכם ממון מאפשר לבני הזוג לנהל את ענייניהם הכספיים באופן עצמאי, ללא צורך בהסכמת בן הזוג השני.

 • צמצום התערבות בית המשפט: במקרה של גירושין, בית המשפט יכבד בדרך כלל את תנאי הסכם הממון, מה שמקטין את הסיכוי להתערבותו בתהליך.

חשוב לציין:

 • הסכם ממון חייב להיות מנוסח בצורה מקצועית על ידי עורך דין מומחה בתחום דיני משפחה.

 • לפני חתימה על הסכם ממון, כל אחד מבני הזוג חייב לקבל ייעוץ משפטי עצמאי.

 • ניתן לשנות או לבטל הסכם ממון בהסכמה הדדית של בני הזוג, ובאישור בית המשפט.

לסיכום, הסכם ממון הוא כלי חשוב המאפשר לבני זוג להסדיר את יחסי הממון ביניהם בצורה ברורה ומפורטת, תוך מניעת סכסוכים עתידיים ומתן וודאות וביטחון לכל אחד מהם. הסכם ממון מקצועי ומפורט יכול לחסוך זמן, כסף ולמנוע התערבות בית המשפט, תוך שמירה על עצמאותם הכלכלית של בני הזוג.

alt image

הסכמי גירושין

הסכם גירושין הוא הסכם משפטי הנערך בין בני זוג נשואים המעוניינים להתגרש, ובו הם מסדירים את כל הנושאים הקשורים לפרידתם, לרבות:

 • חלוקת הרכוש: הסכם הגירושין יקבע כיצד יחולק הרכוש המשותף שצברו בני הזוג במהלך נישואיהם, לרבות נדל"ן, רכבים, חשבונות בנק, חסכונות, זכויות סוציאליות ועוד.

 • משמורת ילדים: במקרה שיש לזוג ילדים משותפים, הסכם הגירושין יקבע את הסדרי המשמורת, חלוקת זמני השהות, מזונות ילדים ועוד.

 • חובות: הסכם הגירושין יקבע כיצד יחולקו החובות המשותפים שצברו בני הזוג במהלך נישואיהם.

 • גט: במקרה של זוג יהודי, הסכם הגירושין יתייחס גם לסידורי הגט.

יתרונות הסכם גירושין:

 • מניעת סכסוכים: הסכם גירושין מקצועי ומפורט ימנע סכסוכים עתידיים בין בני הזוג לגבי נושאי רכוש, משמורת ילדים וחובות.

 • חיסכון בזמן ובכסף: ניהול הליך גירושין בבית משפט עלול להיות ארוך, יקר ומייגע. הסכם גירושין מאפשר לסיים את הליך הגירושין בצורה מהירה, יעילה וחסכונית יותר.

 • שליטה על התהליך: בני הזוג הם אלו שקובעים את תנאי הגירושין במסגרת הסכם הגירושין, ולא בית המשפט.

 • שמירה על יחסים תקינים: הסכם גירושין יכול לסייע לשמור על יחסים תקינים בין בני הזוג, בעיקר למען הילדים.

חשוב לציין:

 • הסכם גירושין חייב להיות מנוסח בצורה מקצועית על ידי עורך דין מומחה בתחום דיני משפחה.

 • לפני חתימה על הסכם גירושין, כל אחד מבני הזוג חייב לקבל ייעוץ משפטי עצמאי.

 • הסכם גירושין ניתן לשנות או לבטל בהסכמה הדדית של בני הזוג, ובאישור בית המשפט.

לסיכום, הסכם גירושין הוא כלי חשוב המאפשר לבני זוג להתגרש בהסכמה תוך הסדרת כל הנושאים הקשורים לפרידתם. הסכם גירושין מקצועי ומפורט יכול לחסוך זמן, כסף ולמנוע סכסוכים עתידיים, תוך שמירה על יחסים תקינים בין בני הזוג, בעיקר למען הילדים.

alt image

גישור

גישור גירושין הוא תהליך שבו זוג נשוי, המעוניין להתגרש, נפגש עם מגשר מוסמך ומנוסה, במטרה להגיע להסכם גירושין בהסכמה.

תהליך הגישור:

 1. פגישת היכרות: בפגישה זו, המגשר נפגש עם כל אחד מבני הזוג בנפרד, כדי להכיר את הסיפור האישי שלהם, את הסיבות לגירושין ואת הציפיות שלהם מהליך הגישור.

 2. פגישות משותפות: לאחר פגישות ההיכרות, מתקיימות מספר פגישות משותפות בהשתתפות בני הזוג והמגשר. בפגישות אלו, בני הזוג מביעים את רגשותיהם, צרכיהם וחששותיהם, תוך ניהול דיאלוג פתוח ומכבד בהנחיית המגשר.

 3. דיונים בנושאים ספציפיים: המגשר מסייע לבני הזוג לדון בכל הנושאים הכרוכים בגירושין, לרבות חלוקת רכוש, משמורת ילדים, מזונות ילדים, חובות ועוד.

 4. ניסוח הסכם גירושין: לאחר דיון מעמיק בכל הנושאים, המגשר מסייע לבני הזוג לנסח הסכם גירושין המפרט את כל ההסכמות אליהן הגיעו.

 5. אישור ההסכם בבית משפט: לאחר חתימת בני הזוג על הסכם הגירושין, הוא מוגש לאישור בית המשפט לענייני משפחה.

יתרונות גישור גירושין:

 • הליך בהסכמה: בני הזוג הם אלו שקובעים את תנאי הגירושין, ולא בית המשפט.

 • שליטה על התהליך: בני הזוג מנהלים את התהליך באופן פעיל, תוך קבלת החלטות משותפות.

 • חיסכון בזמן ובכסף: הליך הגישור קצר ויעיל יותר מהליך בבית משפט, וחוסך זמן וכסף רבים.

 • שמירה על יחסים תקינים: גישור יכול לסייע לשמור על יחסים תקינים בין בני הזוג, בעיקר למען הילדים.

 • הליך פחות מלחיץ: גישור הוא הליך פחות פורמלי ויותר נעים מהליך בבית משפט.

לסיכום, גישור גירושין הוא כלי יעיל וחסכוני המאפשר לזוגות להתגרש בהסכמה תוך שמירה על יחסים תקינים. הסכם גירושין שנערך במסגרת גישור הוא הסכם משפטי מחייב, הכולל את כל ההסכמות אליהן הגיעו בני הזוג.

alt image

אפוטרופסות

אפוטרופסות היא מוסד משפטי שבו אדם או תאגיד ממונה על ידי בית משפט או בית דין שרעי כדי לטפל בענייניו של אדם אחר שאינו יכול לדאוג להם בעצמו. אדם זה נקרא "חסוי".

הסיבות למינוי אפוטרופוס:

 • קטינות: קטינים, כלומר ילדים מתחת לגיל 18, אינם יכולים לבצע פעולות משפטיות בעצמם ולכן זקוקים לאפוטרופוס שידאג להם.

 • מחלת נפש: אדם הסובל ממחלת נפש קשה עשויה להפריע לו לקבל החלטות רציונליות ולנהל את ענייניו באופן עצמאי, ולכן בית המשפט עשוי למנות לו אפוטרופוס.

 • פיגור שכלי: אדם הסובל מפיגור שכלי קשה עשויה להפריע לו לקבל החלטות רציונליות ולנהל את ענייניו באופן עצמאי, ולכן בית המשפט עשוי למנות לו אפוטרופוס.

 • אדם זקן: אדם זקן מאוד או תשוש עשוי להתקשות בניהול ענייניו באופן עצמאי, ולכן בית המשפט עשוי למנות לו אפוטרופוס.

תפקיד האפוטרופוס:

תפקיד האפוטרופוס הוא לדאוג לכל צרכיו של החסוי, הן הפיזיים והן הנפשיים. עליו לפעול לטובת החסוי ולקבל עבורו החלטות בנוגע לבריאותו, רכושו, מקום מגוריו ועוד. האפוטרופוס חייב לפעול במסגרת החוק ובהתאם להנחיות בית המשפט.

סוגי אפוטרופסות:

 • אפוטרופסות כללית: אפוטרופסות כללית מקנה לאפוטרופוס סמכויות רחבות בכל תחומי חייו של החסוי.

 • אפוטרופסות מוגבלת: אפוטרופסות מוגבלת מקנה לאפוטרופוס סמכויות בתחום ספציפי בלבד, כגון ניהול רכוש או טיפול רפואי.

 • אפוטרופסות זמנית: אפוטרופסות זמנית ממונה במקרים דחופים, עד להכרעה סופית לגבי מינוי אפוטרופוס קבוע.

חשוב לציין:

 • מינוי אפוטרופוס הוא צעד משמעותי שיש לעשותו רק במקרים בהם אדם אינו יכול לדאוג לעצמו באופן עצמאי.

 • בית המשפט בוחן בקפידה את כל הנסיבות לפני מינוי אפוטרופוס, ומתייחס לרצונותיו של החסוי ככל האפשר.

 • האפוטרופוס כפוף לפיקוח בית המשפט, ועליו להגיש דיווחים תקופתיים על פעילותו.

לסיכום, אפוטרופסות היא מוסד משפטי חשוב המאפשר הגנה על אלה שאינם יכולים לדאוג לעצמם. מינוי אפוטרופוס נעשה רק במקרים בהם אדם אינו יכול לדאוג לעצמו באופן עצמאי, ובית המשפט בוחן בקפידה את כל הנסיבות לפני מינוי אפוטרופוס.

alt image

ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם ("הממנה") לקבוע מראש מי ("מיופה הכוח") יטפל בענייניו האישיים והפיננסיים אם לא יוכל לעשות זאת בעתיד, כתוצאה ממחלה, תאונה או ירידה קוגניטיבית.

מטרות ייפוי כח מתמשך:

 • להבטיח שהאדם יקבל את הטיפול והסיוע שהוא זקוק להם, בהתאם לרצונותיו ולערכיו.

 • למנוע מצב שבו בית המשפט ימנה לו אפוטרופוס, תוך פגיעה באוטונומיה שלו.

 • להקל על בני המשפחה ועל הסובבים אותו.

מה ניתן לכלול בייפוי כח מתמשך:

 • טיפול רפואי: ניתן לקבוע מי יקבל החלטות רפואיות עבור הממנה, אילו טיפולים הוא יקבל ובאילו תנאים.

 • ניהול עניינים כספיים: ניתן לקבוע מי ינהל את חשבונות הבנק של הממנה, ישלם את חובותיו ויגבה את זכויותיו הכספיות.

 • טיפול במקום מגורים: ניתן לקבוע היכן יגור הממנה, באיזה סוג דיור ובאילו תנאים.

 • טיפול בעניינים אישיים: ניתן לקבוע מי יטפל בצרכיו האישיים של הממנה, כגון היגיינה, ביגוד, פעילויות חברתיות ופנאי.

חשוב לציין:

 • ניתן לערוך ייפוי כח מתמשך רק אם הממנה מבין את משמעותו ואת תוצאותיו.

 • ניתן למנות אדם אחד או יותר כמיופה כוח.

 • ניתן להגביל את סמכויותיו של מיופה הכוח או לקבוע תנאים מיוחדים לפעילותו.

 • ניתן לשנות או לבטל ייפוי כח מתמשך בכל עת.

 • מומלץ לפנות לעורך דין מומחה בתחום ייפוי כח מתמשך לצורך עריכת המסמך.

לסיכום, ייפוי כח מתמשך הוא כלי חשוב המאפשר לאדם לקחת שליטה על עתידו ולקבוע כיצד יטופלו ענייניו אם לא יוכל לעשות זאת בעצמו. ייפוי כח מתמשך נותן ביטחון ושקט נפשי הן לממנה והן לבני משפחתו.

alt image

צוואות

צוואה היא מסמך משפטי המאפשר לאדם ("המצווה") לקבוע כיצד יחולק רכושו ("העיזבון") לאחר מותו. באמצעות צוואה, ניתן להבטיח שהרכוש יועבר למי שהמצווה חפץ בו, תוך התחשבות ברצונותיו וערכיו.

היתרונות של עריכת צוואה:

 • מניעת סכסוכים: צוואה ברורה ומקצועית תמנע סכסוכים בין היורשים לגבי חלוקת הרכוש לאחר מות המצווה.

 • שמירה על רצונותיו של המצווה: הצוואה מבטיחה שהרכוש יחולק בהתאם לרצונותיו של המצווה, ולא בהתאם לחוק הירושה, שעשוי שלא להתאים לצרכיו ולתפיסת עולמו.

 • הגנה על קטינים: צוואה מאפשרת למנות אפוטרופוס לקטינים במקרה של פטירת המצווה, תוך התחשבות ברצונותיו לגבי גידולם וחינוכם.

 • הקלה על תהליך הירושה: צוואה מקלה על תהליך הירושה ומאפשרת סיום מהיר ויעיל של חלוקת הרכוש.

  לסיכום, צוואה היא כלי משפטי חשוב המאפשר לאדם לתכנן את עתידו ועזבונו ולקבוע כיצד יחולק רכושו לאחר מותו. עריכת צוואה מקצועית תמנע סכסוכים, תבטיח את קיום רצונותיו של המצווה ותקל על תהליך הירושה.

בואו נדבר, הקפה עלינו!

לקביעת פגישה או רק שאלה? אשמח לסייע לכם! השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

שם
באיזה נושא את/ה מתעניין/ת
מה הטלפון שלך?
מה המייל שלך? *

עו"ד מיכל האוזנר-ברהוד 
03-6708778

[email protected] www.facebook.com/michalhbhlaw

alt image